Dağ Bisikleti 27,5 Jant 24 Vites – Siyah – ST520 Rockrider

Dağ Bisikleti- 27,5 Jant 24 Vites- SİYAH – ST520 Rockrider