LED kayan yıldız

Işık zinciri demode oldu – artık kayan yıldız şeklindeki LED’ler var! Silüet gümüşi lakeli metalden sağlam çerçevelidir. 60 mikro LED sıcak beyaz ışıkları ie kayan yıldız formu oluşturur. Zamanlama fonksiyonu ile yaklaşık 6 saat sonra otomatik kapanma, yaklaşık 18 saat sonra yeniden otomatik açılma sağlanır ve adaptör ile elektrik alır.